укр
Сервісна угода

«Затверджую»
 Генеральний директор 
Інтернет-сервіс OF.UA
_______________ Скуратов Р.Ю.


Сервісна угода регламентує порядок надання послуг ФОП  Скуратов Р.Ю,(далі— Інтернет-сервіс OF.UA). Дана Сервісна угода є Публічним договором у відповідності зі ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.
У відповідності зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов цієї Сервісної угоди (публічного договору) є факт здійснення Реєстрантом платежу в рахунок оплати послуг.
Використання послуг інтернет-сервісу OF.UA передбачає згоду особи, користувача, на якого зареєстровано ім'я/імена (далі — Користувача), з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в цьому документі на момент надання послуги.
Приймаючи дану Сервісну угоду, Користувач підтверджує, що:
а) за його відомостями, ні реєстрація  імені для сайту, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
б) контактна інформація, що надається при реєстрації імені сайту, є вірною і актуальною;
            1. Послуги
1.1. Інтернет-сервіс OF.UA надає наступні послуги в інтересах своїх клієнтів:
1.1.1. реєстрація та підтримка імен для сайту в доменах: ot.ua, of.ua, vid.ua, ws.ua, pri.ua;
1.1.2. надання клієнту сайту-візитки та доступу до панелі управління сайтом-візиткою (надалі Візиткою), а також пересилання вхідних листів з адреси, зареєстрованої Користувачем, на зазначену поштову скриньку.
1.2. Інтернет-сервіс OF.UA — проект ФОП Скуратов Р.Ю., виступає офіційним суб'єктом правовідносин (як одержувач платежів, платник та ін.) щодо послуг, які надаються службою.
            2. Платежі
2.1. Оплата послуг, що надаються Інтернет-сервісом OF.UA, здійснюється у національній валюті України згідно з тарифами, встановленими на момент надання послуг.
2.2. У разі неоплати або несвоєчасної оплати Інтернет-сервіс OF.UA може припинити/призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.
2.3. Здійснюючи оплату, Користувач зобов'язаний вказати у платіжному документі номер або номери рахунків, що були видані Інтернет-сервісом OF.UA при реєстрації імені та ідентифікують замовлені послуги.
            3. Інформація та її використання
3.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують/здобувають. Інформацію, надану Користувачем, не буде опубліковано у загальнодоступних місцях.
3.2. Надання неточної контактної інформації або не надання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для призупинення реєстрації.
            4. Надання послуг
4.1. Інтернет-сервіс OF.UA діє в інтересах своїх клієнтів і прагне до надання тільки високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між службою та її клієнтом, так і за участі третіх осіб, ми вживаємо всіх законних і етичних заходів для захисту інтересів нашого клієнта.
4.2. Всі імена сайтів є поддоменами Основних доменів. Інтернет-сервіс OF.UA  надає тільки послугу створення піддомену в якому-небудь з Доменів, а також послугу забезпечення функціонування піддоменів.
4.3. В цілях забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації і управління  іменами для сайту, зареєстрованими в різних Доменах, Інтернет-сервіс OF.UA зберігає всю інформацію про імена у єдиній та унікальній базі даних і не надає доступ до бази стороннім організаціям та особам.
4.4. У той же час Інтернет-сервіс OF.UA не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, припинення надання послуг або несвоєчасне виконання замовлень. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)
4.5. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (крім форс-мажору), інтернет-сервіс OF.UA несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів у якості оплати за послуги.
4.6. Інтернет-сервіс OF.UA не несе й ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за послуги служби.
4.7. Інтернет-сервіс OF.UA не несе ніякої відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин.
4.8. Інтернет-сервіс OF.UA залишає за собою право припинити обслуговування клієнта БЕЗ відшкодування вартості послуг у наступних випадках:
4.8.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну ворожнечу, порно або еротичних ресурсів, матеріалів щодо торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції тощо);
4.8.2. зловмисні дії (злом, атака та ін), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів Інтернет-сервісу OF.UA або ж на дискредитацію сервісу;
4.8.3. у разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;
4.8.4. у разі, якщо на належним чином оформлену вимогу компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки України) контактна інформація, подана Користувачем згідно п. 3.1, не дозволяє встановити імені Користувача сайту, а також у випадках, якщо контактна інформація не є достовірною.
4.8.5 в будь-яких інших випадках, не обумовлених даною угодою, але які можуть мати негативні наслідки для інших клієнтів або інтернет-сервісу OF.UA (DDOS-атаки на сайт, розміщений на серверах інтернет-сервісу OF.UA, значне використання сайтом ресурсів серверів інтернет-сервісу  OF.UA тощо)
4.9 Грошові кошти, сплачені Користувачем, не повертаються у разі:
- відмови клієнта від наданої послуги;
- анулювання реєстрації імені сайту до закінчення строку її дії, в тому числі за рішенням суду;
- передачі імені сайту іншій особі, у тому числі за рішенням суду;
- порушення Користувачем положень п. 4.8.1, 4.8.2, 4.8.5  Сервісної угоди;
            5. Відповідальність перед третіми особами
5.1. Інтернет-сервіс OF.UA не несе ніякої відповідальності за використання імен для сайтів, зареєстрованих з його допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими іменами або розміщуються на серверах служби.
            6. Зміни та доповнення
6.1. Ця угода не є остаточною, може бути змінена та доповнена. Сервіс OF.UA залишає за собою право вносити зміни в Угоду.
            7. Контакти
З усіх питань, що стосуються цієї угоди, будь ласка, звертайтесь до менеджерів Інтернет-сервісу OF.UA. 

Вгору